Sterilizacija in dezinfekcija

Vaša varnost je naša varnost.
Sterilizacija in dezinfekcija so v današnjem času številnih nalezljivih bolezni izjemno pomemben dejavnik pri varnem delu zobozdravstvene ordinacije. Zato v Škodadentu uporabljamo vsa razpoložljiva sredstva, da sta sterilizacija in dezinfekcija naših prostorov in opreme na najvišji možni ravni. Za sterilizacijo instrumentov uporabljamo AUTOKLAV B KLASE, ki odgovarja najzahtevnejšim kriterijem sterilizacije, kot tudi najstrožjim standardom EVROPSKE UNIJE (EN 0630 in EN 867-5). Varnost naših pacientov in samega osebja ordinacije je za nas najpomembnejša.
Za vsakega posameznega pacienta se zamenjajo vsi lončki, črpalke, predpasniki, rokavice, maske, matrice, aplikatorji, pladnji, niti, igle, bombažni zvitki, gaze in drugo. Instrumentarij, ki se ne more sterilizirati v autoklavu, se uporablja enkratno in se po uporabi odvrže. Za vsakim pacientom se s primernimi dezinfekcijskimi sredstvi dezinficirajo površine stomatološkega stola in vse ostale delovne površine.
Razpolagamo z novimi stomatološkimi stoli s centralno oskrbo demineralizirane vode za medicinsko uporabo. Skozi naš sistem ne izhaja navadna voda iz mestnega vodovoda (po standardih EU).
Sterilizacija in dezinfekcija zobozdravstvenih instrumentov se izvede skozi naslednje faze:
Vsak pripomoček se takoj po uporabi za min. 30 minut potopi v posodo z dezinfekcijsko raztopino.
Zatem se položi v ultrazvočno banjico, kjer se odstranijo vsi delci organskega tkiva, ki so prostemu očesu nevidni.
Instrumenti se previdno brišejo in postavijo v avtoklav, kjer gredo skozi proces sterilizacije na 134° C pri pritisku 2,5 bara.
Pakirajo se posamično v posebno embalažo, v kateri zadržujejo sterilnost in se odpirajo neposredno pred uporabo.

sterilizacija_dezinfekcija

Z naštetimi postopki uničujemo vse bakterije, viruse, glivice in njihove spore ter na ta način preprečujemo nastanek in širjenje bilo katere vrste infekcij.

Da bi lahko z gotovostjo trdili, da sta naša sterilizacija in dezinfekcija v popolnosti učinkoviti, smo angažirali neodvisni biomedicinski laboratorij, da nas občasno preverja. Laboratorij jemlje vzorce vode, zraka, brise delovnih površin in opreme, sterilizacija avtoklava pa se testira s sporami.

V zimskih mesecih, ko nastopi obdobje gripe in ostalih viroz, se poslužujemo organskih eteričnih olj za dodatno dezinfekcijo zraka v naših prostorih. V Škodadentu je zagotovljena Vaša in tudi naša varnost.

IMAŠ VPRAŠANJE? TUKAJ SMO!


    Pin It on Pinterest

    Share This