Svjesna sedacija

Imate li paničan strah od zubara?
svjesna sedacija

Svakodnevno susrećemo u našim ordinacijama pacijente preplašene prošlim neugodnim iskustvima i usađenim paničnim strahom prema zubaru. Takvom pacijentu treba dati dovoljno vremena da se upozna s ambijentom i osobljem nove ordinacije, te mu pristupiti osobito nježno i pažljivo. Narušeno povjerenje treba ponovno izgraditi, jer je ono neophodno za buduću suradnju sa stomatologom.

Imajući u vidu potrebe naših pacijenata, ordinacija Škodadent među prvima u Hrvatskoj uvodi sedaciju dušičnim oksidulom. Ovom metodom moguće je na potpuno siguran i neškodljiv način pacijenta riješiti straha, izbrisati traume i riješiti ga svih problema sa zubima.

 

Kako djeluje?

Za sve stomatološke zahvate dovoljna je minimalna doza, pri kojoj dušični oksidul:

 • uklanja strah i nelagodu
 • izaziva ugodu
 • opušta
 • izaziva osjećaj težine
 • umanjuje podražaj na povraćanje
 • oslabljuje osjećaj za vrijeme
 • povećava sugestibilnost
 • poništava traumu od zahvata

U većoj dozi:

 • umanjuje osjetljivost na bol
 • izaziva veselje i euforiju

Dušični oksidul ne može izazvati duboku sedaciju.

Kako se daje?

Dušični oksidul se daje u mješavini sa kisikom pomoću posebne maskice za nos. Doza se prilagođava za svakog pacijenta posebno u skladu s njegovim potrebama. Pacijent je budan i može komunicirati.

Koliko je sigurno?

Istraživanje provedeno od strane Federal Association of Pediatric Dentists među 7145 sedacija godišnje, našlo je svega 8 neželjenih nuspojava u obliku mučnine. To je bila jedina nuspojava koja se javila u 0,11%slučajeva

Tko je idealan kandidat?

 • pacijenti koji imaju strah ili nelagodu od zahvata
 • pacijenti s jakom podražajem na povraćanje
 • pacijenti koji trebaju veće ili duže zahvate
 • djeca koja surađuju, ali trebaju veći zahvat

Tko nije kandidat?

 • pacijenti s težim zdravstvenim problemima
 • pacijenti koji ne mogu disati na nos
 • pacijenti koji se boje izgubiti kontrolu
 • pacijenti s ogranićenjem u komunikaciji
 • pacijenti koji pate od klaustrofobije
 • djeca koja ne surađuju

Imaš pitanje? Tu smo!


  Pin It on Pinterest

  Share This